Kategoria: lectures

2012 Dzien Otwarty w Zachecie

my lecture „Oswajanie pałacu. Jak zmieniał się gmach Zachęty?”

I would like to cordially invite you to my lecture „Oswajanie pałacu. Jak zmieniał się gmach Zachęty?”

date: Monday, 3.12.2012

time: 16:00

place: Zachęta National Gallery of Art, Warsaw, Poland

[lecture in polish language with simmultanous translation into polish sign language]

description:

* in polish: Opowiem o historii gmachu: jak działała i ile miała siedzib Zachęta gdy nie miała jeszcze swojego pałacu, jak pałac budowano: konkursy i historia już powstałego gmachu, o czasie wojennym, powojennych zmianach (tych zrealizowanych i nie zrealizowanych) aż po ostatni remont. a do opowieści mnóstwo ilustracji..

* in english: I will be telling the story of the building: how was Zachęta functioning and how many temporary venues it had until it had built own palace? how this palace was being built: architecture competitions and history of already built building, about the war times, after-war changes (those implemented and un-implemented) until the last renovation. And the story would be accompanied by many illustrations..

The lecture is part of the 2nd Open Day in Zachęta.

read more about the whole event (in polish) >>