my lecture „Oswajanie pałacu. Jak zmieniał się gmach Zachęty?”

my lecture „Oswajanie pałacu. Jak zmieniał się gmach Zachęty?”

I would like to cordially invite you to my lecture "Oswajanie pałacu. Jak zmieniał się gmach Zachęty?" date: Monday, 3.12.2012 time: 16:00 place: Zachęta National Gallery of Art, Warsaw, Poland [lecture in polish language with simmultanous translation into polish sign language] description: * in polish: Opowiem o historii gmachu: jak działała i ile miała siedzib Zachęta gdy nie miała jeszcze swojego pałacu, jak pałac budowano: konkursy i historia już powstałego gmachu, o czasie wojennym, powojennych zmianach (tych zrealizowanych i nie zrealizowanych) aż po ostatni remont. a do opowieści mnóstwo ilustracji.. * in english: I…continue reading →